Το φροντιστήριο Πρόσβαση  ιδρύθηκε το 1997 από τον  Νίκο Στάκταρη  που είναι Μαθηματικός Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η σωστή επιλογή του κατάλληλου Φροντιστηρίου, έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη και την επιτυχία των μαθητών.

Η Πρόσβαση είναι ένα Φροντιστήριο καταξιωμένο από το 1997 στην συνείδηση των μαθητών του Καρλοβάσου. Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας κάθε χρόνο των μαθητών μας στις Γενικές Εξετάσεις είναι αποτέλεσμα της σωστής και προγραμματισμένης προετοιμασίας τους.

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη των μαθητών μας σε κάθε μάθημα, με υψηλού επιπέδου εκδόσεις του Φροντιστηρίου μας.

Το διαρκές ενδιαφέρον της διεύθυνσης και των διδασκόντων, μάς επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα των μαθητών μας, που δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή παρακολούθηση των μαθημάτων.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ              -   Διεύθυνση Σπουδών: Νίκος Στάκταρης   -                              Πλατεία Αγ. Δημητρίου Καρλόβασι ΣΑΜΟΣ          Τηλ.22730 30663