ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2009-2010

1 . ΑΝΔΡΙΚΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ
Μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων Αιγαίου Καρλόβασι

2 . ΑΡΓΥΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού

3 . ΓΑΛΑΘΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Διοίκησης επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά

4 . ΔΑΜΟ  ΓΚΑΖΜΕΝΤ
Ηλεκτρονικής  Τ.Ε.Ι.  Κρήτης  Χανιά

5 . ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ  ΘΑΛΕΙΑ
Υδατοκαλλιεργειών και αλιευτικής διαχείρισης  Τ.Ε.Ι. Μεσολόγγι

6 . ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Αστυφυλάκων

7 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών  Τ.Ε.Ι. Ιονίων  νήσων  Λευκάδα

8 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΡΙΑ
Διοίκησης επιχειρήσεων  Τ.Ε.Ι.  Καβάλα

9 . ΚΟΝΔΥΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ηλεκτρολογίας  Τ.Ε.Ι.  Λαμία

10 . ΚΟΝΔΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγων  μηχανικών  Ε.Μ.Π.  Αθήνα

11 . ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αστυφυλάκων

12 . ΜΑΚΡΗ  ΕΙΡΗΝΗ
Μηχανολογίας  Τ.Ε.Ι.  Λάρισα

13 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχολή  μηχανικών  εμπορικού  ναυτικού

14 . ΠΕΤΡΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας   Σ.Τ.Υ.Α.

15 . ΣΑΡΑΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ
Εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και στην οικονομία  Τ.Ε.Ι.  Ιονίων  νήσων  Λευκάδα

16 . ΣΑΡΑΝΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πολιτικών μηχανικών Θεσσαλονίκη

17 . ΣΟΥΡΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχολή πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού

18 . ΧΑΤΖΗ  ΕΛΕΝΗ
Εκπαιδευτικών πολιτικών έργων υποδομής  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Αθήνα

19 . ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Διοίκησης  επιχειρήσεων  Τ.Ε.Ι.  Καβάλα

20 . ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ
Αυτοματισμού  Τ.Ε.Ι.  Μεσολόγγι