ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2008-2009

1 . Αθανασίου  Νίκη
Νοσηλευτική  Α.Ε.Ι.  Αθήνα

2 . Βο'ι'κλής  Ευάγγελος
Πολιτικών Εργων  Υποδομής  Τ.Ε.Ι.  Αθήνα

3 .  Ζαφείρης  Δημήτρης
Πληροφορικής  και Τεχνολογίας Υπολογιστών  Τ.Ε.Ι.   Λαμία

4 . Καραδημητρίου  Ευάγγελος
Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη

5 . Κερεμίδης  Κωνσταντίνος
Πολιτικών  Μηχανικών Πολυτεχνείο  Θεσσαλονίκη

6 . Λεκάτου  Αριστέα
Φυσικής  Α.Ε.Ι.  Πάτρας

7 . Μουστάκα  Καλλιόπη
Περιβάλλοντος  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  Α.Ε.Ι.  Μυτιλήνη

8 . Μπεσίρης  Παναγιώτης
Πολ. Δομικών  Εργων  Τ.Ε.Ι.  Σέρρες

9 . Παπαντωνίου  Ιωάννης
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  Α.Ε.Ι.  Θεσσαλίας  Βόλος

10 . Σιαπέρας  Ιωάννης
Αυτοματισμού  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκη

11 . Τσεσμελής  Δημήτρης
Επιστήμης  Υπολογιστών  Α.Ε.Ι.  Ηράκλειο  Κρήτης

12 . Χατζηδημητρίου  Μαρία
Περιβάλλοντος  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  Α.Ε.Ι.  Μυτιλήνη